CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Hướng dẫn sơ đồ hóa nội dung vụ án hình sự 06/02/2023

Vừa qua, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao đã biên soạn tài liệu Hướng dẫn sơ đồ hóa nội dung vụ án hình sự để triển khai thực hiện trong toàn Ngành.

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự 03/02/2023

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2023.

Quyền được xét xử công bằng nhìn từ góc độ pháp luật quốc tế và pháp luật Tố tụng Hình sự Việt Nam 01/02/2023

Quyền được xét xử công bằng là một trong những nguyên tắc cơ bản có tính chất đặc thù trong tố tụng hình sự của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nội dung của quyền này được thể hiện ở nhiều nguyên tắc khác nhau có vai trò quan trọng bảo đảm cho hoạt động tố tụng hình sự được thực hiện khách quan, hợp pháp; góp phần bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự.

Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin năm 2023 01/02/2023

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 07/HD-VKSTC hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin năm 2023.

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2023 01/02/2023

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2023.

Những vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ tương trợ tư pháp về hình sự gửi Hoa Kỳ 26/01/2023

Thời gian qua, hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần tích cực vào hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài của mỗi nước và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Để thúc đẩy phía Hoa Kỳ thực hiện nhanh chóng, kịp thời các yêu cầu tương trợ tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền của Việt Nam cần nâng cao chất lượng văn bản tương trợ.

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại VKSND TP. Hải Phòng 23/01/2023

Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu quả các khâu công tác kiểm sát, VKSND TP. Hải Phòng đã xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là một trong các khâu công tác đột phá trong năm 2022 và các năm tiếp theo để VKSND hai cấp TP. Hải Phòng xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu và giải pháp thực hiện.

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy 19/01/2023

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 35/HD-VKSTC hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2023.

Hướng dẫn công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 19/01/2023

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 38/HD-VKSTC hướng dẫn công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2023.

Một số giải pháp, kiến nghị về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản trong tố tụng dân sự 20/12/2022

Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản là một trong những biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ trong tố tụng dân sự do Tòa án thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị xét xử để làm căn cứ xác định giá trị tài sản khi giải quyết vụ án. Tuy nhiên, quy định của pháp luật về hoạt động này còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 19/12/2022

Vừa qua, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký ban hành Quyết định số 359/QĐ-VKSTC về phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm: Từ thực tiễn tại VKSND tỉnh Bắc Kạn 16/12/2022

Đối với ngành Kiểm sát, hình ảnh và chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên chính là hình ảnh và uy tín của ngành Kiểm sát. Hoạt động tranh tụng thể hiện quan điểm truy tố, cũng như những quan điểm xử lý tội phạm của Viện kiểm sát nói riêng và của Nhà nước nói chung và đặc biệt kết quả của tranh tụng sẽ là căn cứ mang tính chất quyết định để Tòa án xem xét, ban hành bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Thông báo rút kinh nghiệm giải quyết vụ án hình sự 15/12/2022

Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án Nguyễn Văn D phạm tội “Cố ý gây thương tích”, VKSND cấp cao tại Hà Nội thấy quá trình giải quyết vụ án Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật, cần rút kinh nghiệm, như sau:

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị về công tác quản lý tài chính, tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân 14/12/2022

Vừa qua, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 06/CT-VKSTC về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong giải quyết án kinh doanh thương mại “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” 14/12/2022

Thông qua công tác kiểm sát giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng" giữa nguyên đơn: Ngân hàng DK, bị đơn: Anh Đỗ Văn H và chị Phí Hồng T, do Tòa án nhân dân thành phố H xét xử phúc thẩm tại Bản án số 94/2020/KDTM-PT ngày 27/6/2020, VKSND cấp cao tại Hà Nội nhận thấy trong quá trình giải quyết vụ án Tòa án cấp phúc thẩm có các vi phạm, cần rút kinh nghiệm.

Tìm kiếm