CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hôn nhân và gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội 29/11/2022

Nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự nói chung và vụ án hôn nhân và gia đình nói riêng của Kiểm sát viên là một thao tác nghiệp vụ có tính khoa học và tính logic, là sự đánh giá, xâu chuỗi các sự kiện đã diễn biến trong các tài liệu có tại hồ sơ để đi đến một nhận định đúng đắn, khách quan trong tiến trình giải quyết vụ án. Kiểm sát viên phải công tâm khi nhìn nhận sự việc và đánh giá chứng cứ một cách khách quan, toàn diện. Vì vậy trong quá trình nghiên cứu vụ án, Kiểm sát viên luôn luôn ý thức rằng đây vừa là nhiệm vụ trong việc thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp vừa là quyền năng luật định trong tiến trình giải quyết vụ án dân sự nói chung, cho nên việc nghiên cứu phải được tập trung, phương pháp nghiên cứu phải được sáng tạo, đào sâu, soi kỹ, vận dụng một cách tinh tế những kinh nghiệm đã có và tri thức nghiệp vụ nhằm hệ thống hóa các tài liệu có tại hồ sơ để đề ra đường lối giải quyết vụ án.

Bàn về vấn đề bảo vệ người mua tài sản đấu giá 25/11/2022

Từ những bất cập trong vụ việc thi hành án dân sự do không phân chia tài sản chung trước khi cưỡng chế kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất là sở hữu chung của hộ gia đình, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự và người mua tài sản đấu giá, tác giả nêu các quan điểm khác nhau và những lưu ý khi giải quyết các vụ việc tương tự.

Thông báo rút kinh nghiệm một số vi phạm, thiếu sót trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm 22/11/2022

Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc Nguyễn Quốc V phạm tội “Giết người” nhận thấy có một số thiếu sót cần phải được thông báo rút kinh nghiệm như sau:

Thông báo rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính 18/11/2022

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, VKSND tối cao nhận thấy việc giải quyết vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính" giữa ông Bạc Cầm K; ông Bạc Cầm D và 15 người khởi kiện khác với Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện QN, tỉnh SL; UBND huyện QN, tỉnh SL của TAND cấp cao có vi phạm, cần thông báo rút kinh nghiệm, cụ thể như sau:

Thông báo rút kinh nghiệm giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng thuê nhà" 09/11/2022

Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục giám đốc thẩm, VKSND tối cao (Vụ 9) thông báo rút kinh nghiệm về những sai sót, vi phạm trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng thuê nhà", giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Lê N với bị đơn là ông Nguyễn Bá C và bà Nguyễn Thị S, cụ thể như sau:

Thông báo rút kinh nghiệm giải quyết vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” 08/11/2022

Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án Cao Sơn N cùng đồng phạm, phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, VKSND tối cao nhận thấy một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như sau:

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự 25/10/2022

Vừa qua, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Thông báo rút kinh nghiệm việc giải quyết vụ án dân sự 25/10/2022

Thông qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm, VKSND tối cao thông báo rút kinh nghiệm về những sai sót, vi phạm trong vụ án "Tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu di dời tài sản, vật kiến trúc trên đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" giữa  nguyên đơn là bà Lâm Thị C với bị đơn là bà Nguyễn Thị Bích L, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Ủy ban nhân dân huyện PQ, ông Nguyễn Việt  D, Công ty LT và một số người khác.

Thông báo rút kinh nghiệm giải quyết vụ án hành chính 07/10/2022

Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm án hành chính, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thấy cần rút kinh nghiệm đối với vụ kiện “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai" giữa Người khởi kiện ông Dương Văn H với Người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố TK, Ủy ban nhân dân thành phố TK, tỉnh QN.

Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động 07/10/2022

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Quyết định số 264/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Thông báo rút kinh nghiệm giải quyết vụ án dân sự 16/09/2022

Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thấy quá trình giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến quyết định của bản án không đúng quy định pháp luật, cần thông báo để VKSND các tỉnh, thành phố trong khu vực rút kinh nghiệm.

Thông báo rút kinh nghiệm giải quyết vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” 15/09/2022

Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự theo thủ tục phúc  thẩm, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy việc giải quyết vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn, ông Nguyễn Huy T và bà Võ Thị S với bị đơn ông Hoàng Xuân M và bà Lê Thị H đã được xét xử tại Bản án dân sự sơ thẩm số 05/2021/DS-ST ngày 15/6/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh GL có vi phạm, cần thông báo rút kinh nghiệm, cụ thể như sau:

Hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất không đủ diện tích tối thiểu tách thửa 06/09/2022

Quy định của pháp luật đất đai về diện tích đất tối thiểu tách thửa có ý nghĩa quan trọng trong quản lý đất đai giai đoạn hiện nay do ảnh hưởng đến quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của các địa phương. Thực tiễn áp dụng còn phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được tháo gỡ kịp thời.

Căn cứ và điều kiện xác lập quyền về lối đi qua bất động sản liền kề theo thời hiệu 28/08/2022

Việc tác động lên bất động sản liền kề lâu dài nhưng không liên tục có được coi là căn cứ xác lập quyền về lối đi qua không? Yếu tố ngay tình được hiểu như thế nào?... Hiện nay đang còn một số bất cập trong quy định của pháp luật về căn cứ và điều kiện xác lập quyền về lối đi qua bất động sản liền kề theo thời hiệu cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thông báo rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại 11/08/2022

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm một số vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng xây dựng", VKSND tối cao nhận thấy trong quá trình giải quyết vụ án của Tòa án cấp phúc thẩm đã có những vi phạm trong việc nhận định, đánh giá chứng cứ và việc xác định bản chất của vụ án, cần thông báo để rút kinh nghiệm chung, cụ thể:

Tìm kiếm