CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển Điều tra viên các ngạch năm 2022 của ngành Kiểm sát 06/06/2022

Thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về việc đồng ý chủ trương tổ chức thi tuyển Điều tra viên năm 2022, ngày 03/6/2022, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 59/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2022.

Thông báo rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự 03/06/2022

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục giám đốc thẩm, VKSND tối cao (Vụ 9) nhận thấy vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Y và bà N với bị đơn là bà M của Tòa án nhân dân cấp cao tại ĐN tại Bản án dân sự phúc thẩm số 07/2020/DS-PT ngày 02/11/2020 có vi phạm, cần thông báo rút kinh nghiệm, cụ thể như sau:

VKSND tối cao hướng dẫn thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu 02/06/2022

Ngày 01/6/2022, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC về thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu của ngành Kiểm sát nhân dân.

Thông báo rút kinh nghiệm kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính 30/05/2022

Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, VKSND tối cao thông báo rút kinh nghiệm về những sai sót, vi phạm trong vụ án “khởi kiện yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa người khởi kiện ông A và người bị kiện là Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh K.

Những lưu ý khi kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế tại Tòa án cấp sơ thẩm 26/05/2022

Tranh chấp chia di sản thừa kế không chỉ phức tạp trong việc nghiên cứu, đánh giá tài liệu, chứng cứ, mà việc nhận thức, áp dụng pháp luật trong xác định quyền thừa kế, di sản thừa kế… cũng còn một số vướng mắc. Bởi vậy, Kiểm sát viên cần nắm vững các văn bản pháp luật có liên quan và thận trọng từ việc nghiên cứu hồ sơ đến kiểm sát tại phiên tòa nhằm giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.

Hoàn thiện pháp luật về sử dụng lao động trẻ em ở Việt Nam 24/05/2022

Độ tuổi tối thiểu tham gia lao động, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của lao động trẻ em, danh mục các ngành nghề bị cấm sử dụng lao động trẻ em, thanh tra và xử phạt vi phạm… là những vấn đề còn bất cập trong quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em ở Việt Nam hiện nay, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh vấn đề này.

Bàn về thẩm quyền xét xử trường hợp phạm tội trong khu vực Quân đội quản lý, bảo vệ 16/05/2022

Trên cơ sở phân tích các quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành và việc thực hiện các quy định đó trên thực tế, tác giả đề xuất cần có văn bản hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự trong trường hợp “phạm tội trong doanh trại Quân đội hoặc khu vực quân sự do Quân đội nhân dân quản lý, bảo vệ”.

Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát trong thi hành án hình sự 09/05/2022

Việc xác định thẩm quyền kháng nghị của Viện kiểm sát trong thi hành án hình sự còn một số vướng mắc trong thực tiễn, đặc biệt là đối với các quyết định về tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh... Vì vậy, một số đơn vị, địa phương còn lúng túng, chưa thực sự chú trọng phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp 04/05/2022

Trong thời gian tới, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó quan trọng nhất là cải thiện chất lượng, hiệu quả đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn công tác của Điều tra viên, Cán bộ điều tra, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Những vấn đề đặt ra liên quan đến thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi 27/04/2022

Phạm nhân dưới 18 tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương, nên cần có sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của gia đình và xã hội. Vì vậy, chính sách hình sự và chính sách thi hành án hình sự đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sữa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh để hoàn lương. Từ những bất cập trong quy định pháp luật về thi hành hình phạt tù đối phạm nhân là người dưới 18 tuổi, tác giả kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm tính nhân văn, tiến bộ.

Vướng mắc về bảo quản vật chứng trong tố tụng hình sự 26/04/2022

Cùng với quá trình tiếp nhận hồ sơ vụ án, công tác tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng luôn được quan tâm, chú trọng và thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong thực tiễn, vẫn còn nảy sinh một số khó khăn, vướng mắc.

Thông báo rút kinh nghiệm giải quyết các vụ án dân sự 22/04/2022

Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, giữa nguyên đơn là cụ ông Trần Tấn L và cụ bà Trần Thị T với bị đơn là bà Trần Thị H xảy ra tại huyện ĐD, tỉnh CM. VKSND tối cao (Vụ 9) thấy cần thông báo rút kinh nghiệm về những thiếu sót, vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án với những nội dung như sau:

Quan điểm chỉ đạo và phương hướng đổi mới tổ chức, hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp 19/04/2022

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, với tiền thân là Phòng Điều tra thẩm cứu, được nâng thành Vụ điều tra thẩm cứu, sau đó hình thành Cơ quan điều tra ở 02 cấp kiểm sát (trung ương và cấp tỉnh) và đến nay là Cơ quan điều tra chuyên trách thuộc Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao. Mặc dù trong những giai đoạn có sự thay đổi về tổ chức bộ máy, nhưng Cơ quan điều tra VKSND tối cao luôn phát triển không ngừng, ngày càng được củng cố, tăng cường.

Công tác xây dựng và phát triển đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao 19/04/2022

Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên nói riêng đã được Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tìm kiếm