CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Hoàn thiện pháp luật về các biện pháp điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 04/09/2023

Bài viết phân tích về một số khó khăn, bất cập trong quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021 về các biện pháp điều tra như: Hỏi cung bị can, nhận dạng, khám nghiệm tử thi, thu thập dữ liệu điện tử; trên cơ sở đó, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả quá trình chứng minh vụ án hình sự.

Giải pháp phòng tránh hình sự hóa các vi phạm trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, hành chính 02/09/2023

Thực tiễn những năm qua cho thấy, do những nguyên nhân khác nhau, vẫn còn trường hợp hình sự hóa các vi phạm trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, hành chính. Do đó, việc nghiên cứu các vấn đề lý luận, xác định nguyên nhân để có biện pháp phòng tránh hình sự hóa vi phạm trong các lĩnh vực nói trên là rất cần thiết hiện nay.

Hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 28/08/2023

Để xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp là một trong những vấn đề trọng yếu, trong đó có hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự. Thực tiễn vận hành hệ thống pháp luật tố tụng dân sự ở nước ta những năm qua cho thấy còn những hạn chế, bất cập nhất định cần được phân tích, làm rõ; trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hoàn thiện quy định về các tội danh pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự 24/08/2023

Bài viết nêu bất cập trong quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành về các tội danh pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự và đưa ra kiến nghị hoàn thiện về số lượng các tội danh, hình phạt và kỹ thuật lập pháp.

Một số vướng mắc trong quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 22/08/2023

Quá trình giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, các cơ quan tiến hành tố tụng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật như định khung hình phạt, xác định nồng độ cồn vượt quá mức quy định...

Kinh nghiệm kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của công an cấp xã 17/08/2023

Qua thực tiễn công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã, tác giả đưa ra một số kinh nghiệm và lưu ý khi kiểm sát định kỳ theo kế hoạch, kiểm sát đột xuất việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã; từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự 14/08/2023

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự là một trong những lĩnh vực công tác quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt công tác này là điều kiện bảo đảm để các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án được thi hành nghiêm minh, kịp thời, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân

Một số vấn đề về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại trong lĩnh vực tranh chấp hợp đồng tín dụng 11/08/2023

Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã kiểm sát việc giải quyết hàng ngàn vụ án kinh doanh, thương mại về tranh chấp hợp đồng tín dụng kịp thời, đúng pháp luật; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự; đồng thời, kịp thời phát hiện những vi phạm, thiếu sót của Tòa án, tổ chức tín dụng, người vay vốn, người liên quan khác để thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị khắc phục vi phạm và phòng ngừa.

Một số khó khăn, vướng mắc trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại về tranh chấp hợp đồng tín dụng 07/08/2023

Thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (VKSND cấp cao 3) cho thấy một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến: Việc xác định địa chỉ, nơi cư trú của bị đơn; việc xác định thành viên trong hộ gia đình; việc thanh toán tiền lãi chậm trả lãi… đòi hỏi hoàn thiện các quy định của pháp luật để thống nhất trong nhận thức và áp dụng.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình trong dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) 12/07/2023

Qua nghiên cứu Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lần 4 - bản lấy ý kiến nhân dân từ ngày 03/01/2023 - 15/3/2023, từ kinh nghiệm thực tiễn công tác, tác giả góp ý một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình.

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân 29/06/2023

Vừa qua, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân 15/06/2023

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí vừa ký Quyết định số 208/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 521/QĐ-VKSTC ngày 01/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Thông báo rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính 09/06/2023

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy việc giải quyết vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”, giữa người khởi kiện là ông Lê Hữu C với người bị kiện là Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh BĐ và UBND thành phố QN của Tòa án nhân dân tỉnh BĐ tại Bản án hành chính sơ thẩm số 36/2022/HC-ST ngày 18/7/2022 có vi phạm, cần thông báo rút kinh nghiệm, cụ thể như sau:

Rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án "Tranh chấp về chia di sản thừa kế" 31/05/2023

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án “Tranh chấp về chia di sản thừa kế” giữa nguyên đơn là ông Đoàn N với bị đơn là ông Đoàn Văn X, VKSND tối cao nhận thấy cần thông báo rút kinh nghiệm, cụ thể như sau:

Tìm kiếm