CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

CHUYỂN HỒ SƠ VỤ “ĐIỆN KẾ ĐIỆN TỬ” SANG TOÀ ÁN

01/04/2009
Cỡ chữ:   Tương phản
Thừa ủy quyền của VKSNDTC, VKSND TP.HCM vừa chuyển toàn bộ hồ sơ và Cáo trạng cố ý làm trái, sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Điện lực TP.HCM (còn gọi là vụ "điện kế điện tử") sang TAND TP.HCM. Trong vụ án này, 12 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty Điện lực TP.HCM bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý, kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; 5 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Linkton Vina bị truy tố về tội "Sản xuất và buôn bán hàng giả".
CHUYỂN HỒ SƠ VỤ “ĐIỆN KẾ ĐIỆN TỬ” SANG TOÀ ÁN
 
Tha y quyn ca VKSNDTC, VKSND TP.HCM va chuyn toàn b h sơ và Cáo trng c ý làm trái, sn xut, buôn bán hàng gi xy ra ti Công ty Đin lc TP.HCM (còn gi là v "đin kế đin t") sang TAND TP.HCM. Trong v án này, 12 b can nguyên là lãnh đạo, cán b Công ty Đin lc TP.HCM b truy t v ti "C ý làm trái quy định ca Nhà nước v qun lý, kinh tế gây hu qu nghiêm trng"; 5 b can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Linkton Vina b truy t v ti "Sn xut và buôn bán hàng gi".
Theo cáo trng ca VKSNDTC, nguyên Giám đốc Công ty Đin lc TP.HCM Lê Minh Hng và các cán b dưới quyn đã làm trái quy định Nhà nước vđấu thu, ký hp đồng mua và đưa vào s dng 312.000 chiếc đin kế đin t (ĐKĐT) gi, ngun gc xut x do Công ty Linkton Vina sn xut, gây hu quđặc bit ln.
Tng s tin Công ty Đin lc TP. HCM thanh toán để mua 312.000 chiếc ĐKĐT này là hơn 181,4 tđồng. Để gim bt thit hi, theo s chđạo ca Th tướng Chính ph, sau khi sa cha khiếm khuyết và hoàn thin các th tc pháp lý theo quy định hin hành, sĐKĐT trên được phép đưa vào s dng. Theo kết lun ca Hi đồng giám định, chi phí khc phc để sĐKĐT trên có th s dng li là 8,1 tđồng.
T. Hân
Tìm kiếm