CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Trao quyết định trúng tuyển cho lớp nguồn nhân lực 2

22/09/2009
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 16/9/2009, VKSNDTC đã tổ chức Lễ trao quyết định trúng tuyển cho các thí sinh trúng tuyển. Thay mặt lãnh đạo Viện, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ chính thức trao quyết định cho các thí sinh vinh dự được chọn vào lớp nguồn nhân lực 2 của cơ quan. Đại diện VKSNDTC cũng đã trao đổi với các thí sinh về quyền lợi và nghĩa vụ, giao nhiệm vụ cho các thí sinh sau khi trúng tuyển, tạm thời phân công ban cán sự lớp, thông báo cho các thí sinh biết quá trình học tập, rèn luyện của lớp đào tạo nguồn 2. Các tân cán bộ của lớp nguồn nhân lực 2 đã hứa với lãnh đạo và cán bộ VKSNDTC sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của lãnh đạo VKSNDTC. Ngày 23/9, lớp nguồn nhân lực 2 sẽ khai giảng tại trường Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát.

Trao quyết định trúng tuyển cho lớp nguồn nhân lực 2

Ngày 16/9/2009, VKSNDTC đã tổ chức Lễ trao quyết định trúng tuyển cho các thí sinh trúng tuyển. Thay mặt lãnh đạo Viện, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ chính thức trao quyết định cho các thí sinh vinh dự được chọn vào lớp nguồn nhân lực 2 của cơ quan. Đại diện VKSNDTC cũng đã trao đổi với các thí sinh về quyền lợi và nghĩa vụ, giao nhiệm vụ cho các thí sinh sau khi trúng tuyển, tạm thời phân công ban cán sự lớp, thông báo cho các thí sinh biết quá trình học tập, rèn luyện của lớp đào tạo nguồn 2. Các tân cán bộ của lớp nguồn nhân lực 2 đã hứa với lãnh đạo và cán bộ VKSNDTC sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của lãnh đạo VKSNDTC. Ngày 23/9, lớp nguồn nhân lực 2 sẽ khai giảng tại trường Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát.

Quyết Thắng

 

Tìm kiếm