CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 23/08/2021

Căn cứ Điều lệ Đảng (khóa XI), Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 20 tháng 8 năm 2021, Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chi bộ Vụ 11 VKSND tối cao kết nạp Đảng viên mới 21/07/2021

Vừa qua, Chi bộ Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) VKSND tối cao tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ có Ban Chi ủy Chi bộ và lãnh đạo Vụ 11 VKSND tối cao.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ V 05/07/2021

Ngày 05/7/2021, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ V. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Đảng bộ VKSND tối cao sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 05/07/2021

Ngày 05/7/2021, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW). Đồng chí Lại Xuân Lâm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 30/06/2021

Ngày 30/6/2021, Đảng bộ VKSND tối cao tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn 12/06/2021

Phân tích rõ nội hàm về: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị số 05-CT/TW và yêu cầu các cấp, các ngành bám sát triển khai học tập và thực hiện. Đồng thời làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn.

Tìm kiếm