CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Vụ 1 VKSND tối cao tập trung tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề

24/11/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó, sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính giáo dục và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của sinh hoạt chuyên đề trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ; đặc biệt là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề về nội dung gắn nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị nhằm nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ công chức, đảng viên của đơn vị.

Trong tháng 11/2023, cấp uỷ Chi bộ đã lựa chọn, tổ chức sinh hoạt 03 chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ có liên quan; thành phần tham dự sinh hoạt được mở rộng đến các đồng chí công chức chưa là đảng viên trong đơn vị.

Trong ngày 13/11/2023, Chi bộ Vụ 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Một số kinh nghiệm quốc tế trong công tác điều tra, truy tố về tài chính”. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Huy Hoàn, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng 3 và đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Kiểm sát viên trung cấp được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung đã trình bày chuyên đề bằng phương pháp trình chiếu slide đảm bảo dễ hiểu, dễ theo dõi. Toàn thể đảng viên trong chi bộ đã tích cực tham gia thảo luận, nghiên cứu và lựa chọn những kinh nghiệm quốc tế có thể áp dụng được vào quá trình thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án về kinh tế, tài chính.

Tiếp theo, trong ngày 17/11/2023, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt 02 chuyên đề “Một số vấn đề trọng tâm trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước”, chuyên đề “Số hoá hồ sơ vụ án và việc sử dụng tài liệu số hoá phục vụ công tác thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà”. Đây là 02 chuyên đề rất quan trọng, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Chi uỷ chi bộ giao đồng chí Tưởng Mạnh Toàn, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng 4 chuẩn bị tài liệu, xây dựng chuyên đề để tổ chức sinh hoạt, nghiên cứu. Qua việc sinh hoạt các chuyên đề này giúp cho công chức, Kiểm sát viên nắm chắc, đầy đủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và nâng cao kiến thức, kỹ năng trong đảm bảo việc bảo vệ bí mật nhà nước, thực hiện số hoá hồ sơ, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Mai Trung Thành, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ 1 đánh giá cao việc chủ động học tập, nghiên cứu sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ; đồng thời bổ sung, định hướng, gợi mở làm rõ thêm một số nội dung liên quan trong các Chuyên đề giúp các đảng viên trong Chi bộ nhận thức, xác định đúng vấn đề để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ của bản thân.                                                                               

Nguyễn Huy Long - Vụ 1
Tìm kiếm