CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng BLUEZONE giúp xác định người nghi nhiễm Covid19_1080p

02/06/2021
Cỡ chữ:   Tương phản

Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng BLUEZONE giúp xác định người nghi nhiễm Covid19_1080p

Tìm kiếm