CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Đại hội Chi bộ Vụ 13 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 – 2025 21/09/2022

Ngày 21/9/2022, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Vụ 7 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 21/09/2022

Ngày 21/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Vụ 15 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 21/09/2022

Ngày 20/9/2022, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) thuộc Đảng uỷ VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Chi bộ Vụ 14 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 – 2025 21/09/2022

Ngày 20/9/2022, Chi bộ Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Vụ 5 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 19/09/2022

Ngày 19/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) thuộc Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Vụ 6 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 17/09/2022

Ngày 16/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 16/09/2022

Ngày 16/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý (Vụ 4) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Chi bộ Vụ 1 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2025 09/09/2022

Ngày 09/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đảng uỷ Cục 3 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Khoá XIII và Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị 09/09/2022

Ngày 09/9/2022, Đảng uỷ Cục Kế hoạch – Tài chính tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp Trung ương Đảng khoá XIII và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022-2025 07/09/2022

Ngày 07/9/2022, Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao thuộc Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Chi bộ Cục 2 VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp 07/09/2022

Chiều ngày 26/8/2022, tại VKSND tối cao, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và ra mắt Ban chi ủy nhiệm kỳ mới.

Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm” 26/08/2022

Ngày 26/8/2022, Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề.

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Viện cấp cao 3 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 với tinh thần “Đổi mới toàn diện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 11/08/2022

Ngày 09/8/2022, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3 dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng.

Mỗi đoàn viên, thanh niên đều phải có khát vọng, hoài bão 11/08/2022

Ngày 11/8/2022, VKSND tối cao tổ chức buổi đối thoại giữa Đảng ủy với đoàn viên, thanh niên Cơ quan với chủ đề "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy với Đoàn Thanh niên để định hướng đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và khơi dậy khát vọng cống hiến". Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi đối thoại.

Đại hội Chi bộ Viện 4, Viện cấp cao 3 nhiệm kỳ 2022 – 2025: Vận dụng tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về làm việc “trách nhiệm và khoa học” 05/08/2022

Ngày 04/8/2022, Chi bộ Viện 4 thuộc VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3; đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3.

Tìm kiếm