CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Đảng ủy VKSND tối cao tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 19/05/2022

Ngày 19/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW).

Triển khai Hướng dẫn tuyên truyền "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 17/05/2022

Ngày 16/5/2022, Đảng ủy VKSND tối cao có Công văn số 404-CV/ĐU về việc triển khai Hướng dẫn tuyên truyền "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tài liệu liên quan để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc triển khai thực hiện.

Tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 17/05/2022

Ngày 16/5/2022, Đảng ủy VKSND tối cao có Công văn số 403-CV/ĐU về việc tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tài liệu liên quan để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc triển khai thực hiện.

Đảng bộ Cục 3 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá XIII) 13/05/2022

Ngày 13/5/2022, Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá XIII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 3 VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII 12/05/2022

Ngày 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 8 05/05/2022

Ngày 05/5/2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 8 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tháng 4/2022 22/04/2022

Ngày 22/4/2022, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tháng 4/2022.

Triển khai thực hiện Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng 15/04/2022

Ngày 18/01/2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên và ngày 04/4/2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Công văn số 3028-CV/BTCTW về việc đính chính nội dung Phụ lục Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện một số vấn đề nghiệp vụ công tác đảng theo Hướng dẫn.

Phổ biến tài liệu Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I/2022 08/04/2022

Ngày 07/4/2022, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 377-CV/ĐU về việc phổ biến tài liệu Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I/2022. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn công văn và tài liệu kèm theo để các đảng bộ, chi bộ trực thuộc khai thác, sử dụng.

Kế hoạch Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ VKSND tối cao 29/03/2022

Ngày 28/3/2022, Đảng bộ VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 21-KH/ĐU về Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ VKSND tối cao. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng Kế hoạch trên kèm tài liệu kèm theo để các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc khai thác, sử dụng.

Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao 21/03/2022

Ngày 21/3/2022, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao.

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương 14/03/2022

Thực hiện Công văn số 235-CV/BTG, ngày 03/03/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương; Đảng ủy VKSND tối cao đề nghị các đảng ủy, chi ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú trong toàn đảng bộ, chi bộ, bảo đảm mục đích, yêu cầu và nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW, ngày 25/02/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 08/03/2022

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 56-KH/ĐUK, ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 07/3/2022.

Tuyên truyền kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) 23/02/2022

Ngày 28/01/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Kế hoạch số 58-KH/ĐUK về tuyên truyền kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022). Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn Kế hoạch trên và tài liệu kèm theo để các Đảng bộ, Chi bộ khai thác, sử dụng.

Tìm kiếm