CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Kế hoạch Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ VKSND tối cao 29/03/2022

Ngày 28/3/2022, Đảng bộ VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 21-KH/ĐU về Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ VKSND tối cao. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng Kế hoạch trên kèm tài liệu kèm theo để các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc khai thác, sử dụng.

Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao 21/03/2022

Ngày 21/3/2022, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao.

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương 14/03/2022

Thực hiện Công văn số 235-CV/BTG, ngày 03/03/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương; Đảng ủy VKSND tối cao đề nghị các đảng ủy, chi ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú trong toàn đảng bộ, chi bộ, bảo đảm mục đích, yêu cầu và nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW, ngày 25/02/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 08/03/2022

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 56-KH/ĐUK, ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 07/3/2022.

Tuyên truyền kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) 23/02/2022

Ngày 28/01/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Kế hoạch số 58-KH/ĐUK về tuyên truyền kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022). Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn Kế hoạch trên và tài liệu kèm theo để các Đảng bộ, Chi bộ khai thác, sử dụng.

Đảng bộ VKSND tối cao triển khai công tác năm 2022 21/01/2022

Ngày 20/01/2022, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tháng 01/2022 06/01/2022

Ngày 04/01/2022, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 01/2022. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì cuộc họp.

Đảng bộ VKSND tối cao tham dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 14/12/2021

Ngày 14/12/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đảng bộ VKSND tối cao tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 09/12/2021

Ngày 09/12/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Triển khai công tác tuyên truyền 03/12/2021

Ngày 03/12/2021, Đảng ủy VKSND tối cao có Công văn số 302-CV/ĐU về việc triển khai công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tải Công văn và tài liệu đính kèm để các Đảng bộ, Chi bộ triển khai, thực hiện.

Đảng bộ VKSND tối cao tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 24/11/2021

Ngày 24/11/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 11/11/2021

Ngày 10/11/2021, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 15-KH/ĐU về tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn văn Kế hoạch trên để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc phổ biến, quán triệt đến toàn đảng viên trong đảng bộ, chi bộ.

Tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 12-KL/TW 03/11/2021

Thực hiện Công văn số 169-CV/BTG ngày 25/10/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới theo Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/10/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đính kèm Hướng dẫn trên để các Đảng ủy, Chi ủy triển khai, thực hiện.

Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc 28/10/2021

Ngày 27/10/2021, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 272-CV/ĐU về việc tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tải nội dung Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc triển khai thực hiện.

Tìm kiếm