CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

 

VIỆN KSND TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
                                                  
 
Số:   109/TB-VKS
Hải Dương, ngày 15 tháng 9 năm 2016
 
 
 
THÔNG BÁO
Tuyển dụng công chức năm 2016
 
 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương cần tuyển dụng công chức vào một số vị trí việc làm, cụ thể như sau:
 
1. Số lượng, vị trí cần tuyển
- 04 (Bốn) công chức nghiệp vụ kiểm sát, trong đó tuyển 03 công chức là nam giới, 01 công chức là nữ giới;
- 02 (Hai) công chức làm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ.
 
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và hiện đang sinh sống tại Việt Nam;
- Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện:
+ Về chiều cao: Từ 1,60m trở lên đối với nam và từ 1,55m trở lên đối với nữ;
+ Về cân nặng: Từ 50 kg trở lên đối với nam và từ 45 kg trở lên đối với nữ;
+ Không dị hình, dị tật, khuyết tật.
- Yêu cầu về độ tuổi: từ 18 đến 35 tuổi đối với nam và từ 18 đến 30 tuổi đối với nữ.
-  Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
+ Về nghiệp vụ Kiểm sát: phải có bằng Cử nhân Luật hệ chính quy của các Trường: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hoặc có trình độ là Thạc sỹ, Tiến sỹ Luật.
+ Về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ: phải tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành văn thư hoặc lưu trữ.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn trình độ B; chứng chỉ tin học trình độ B;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, không phải là người đã bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, không vi phạm quy định của Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân.
 
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu do VKSND tỉnh Hải Dương cung cấp;
- Bản sơ yếu  lịch tự thuật theo mẫu do VKSND tỉnh Hải Dương cung cấp có xác nhận của địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh; bản sao chứng minh thư nhân dân, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;
- 03 (ba) phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.
 
4. Các môn thi và hình thức thi
4.1. Đối với công chức nghiệp vụ kiểm sát:
a. Môn kiến thức chung:
- Hình thức thi : Thi viết 01 bài.
- Nội dung thi: Về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
- Thời gian làm bài: 180 phút.
b. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
- Hình thức thi: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài.
- Nội dung thi: Về nghiệp vụ công tác kiểm sát.
- Thời gian làm bài:
+ Bài thi viết: 180 phút.
+ Bài thi trắc nghiệm: 45 phút.
c. Môn ngoại ngữ (môn thi điều kiện):
- Hình thức: Thi viết 01 bài tiếng Anh.
- Nội dung: Thi trình độ B.
- Thời gian làm bài: 90 phút.
d. Môn tin học (môn thi điều kiện):
- Hình thức: Thi thực hành trên máy vi tính.
- Nội dung thi: Thi tin học văn phòng.
- Thời gian làm bài: 45phút.
4.2. Đối với công chức làm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ:
a. Môn kiến thức chung:
Thực hiện thi chung với công chức nghiệp vụ kiểm sát.
b. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
- Hình thức thi: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài.
- Nội dung thi: Về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.
- Thời gian làm bài:
+ Bài thi viết: 180 phút.
+ Bài thi trắc nghiệm: 45 phút.
c. Môn ngoại ngữ (môn điều kiện):
Thực hiện thi chung với công chức nghiệp vụ kiểm sát.
d. Môn tin học (môn điều kiện):
Thực hiện thi chung với công chức nghiệp vụ kiểm sát.
 
5. Điều kiện miễn thi môn Tin học và Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
5.1. Người đăng ký dự thi tuyển công chức được miễn thi môn ngoại ngữ nếu có 01 trong các điều kiện sau:
a. Có bằng tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ (Tiếng Anh) trở lên.
b. Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.
5.2. Người đăng ký dự thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát được miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.
 
6. Cách tính điểm thi
6.1. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
6.2. Điểm các môn thi được tính như sau:
a. Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1.
b. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1.
c. Môn ngoại ngữ, môn tin học: Tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.
6.3. Kết quả thi tuyển = (điểm bài thi môn kiến thức chung x 1) + (điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành x 2) + (điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành x 1) + điểm ưu tiên theo quy định (nếu có).
 
7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức
7.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức là người phải có đủ các điều kiện sau đây:
a. Có đủ các bài thi của các môn thi;
b. Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 (năm mươi) điểm trở lên;
c. Có kết quả điểm thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng.
7.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng thi tuyển công chức VKSND tỉnh Hải Dương quyết định người trúng tuyển.
7.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
 
8. Ưu tiên trong tuyển dụng
8.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức như sau:
a. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
b. Người dân tộc thiểu số, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Người có Bố đẻ, Mẹ đẻ (kể cả Bố nuôi, Mẹ nuôi được pháp luật công nhận) là công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân ( kể cả người đã nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc đã chết) được cộng thêm 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.
8.2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các điểm a, b, c của điểm 3.1 trên đây thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.
 
9. Đề thi và phí dự thi
-Đề thi và đáp án chấm thi môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm sát do VKSND tối cao cung cấp.
-Đề thi và đáp án chấm thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh), môn tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành về văn thư, lưu trữ do VKSND tối cao cung cấp hoặc VKSND tỉnh Hải Dương hợp đồng với cơ sở có chức năng đào tạo về tin học, ngoại ngữ, văn thư, lưu trữ cung cấp đề thi, đáp án và chấm thi theo quy định.
- Phí dự tuyển: 260.000 đồng/thí sinh (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng).
 
10. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển
- Thời gian bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 20/9/2016 đến hết 20/10/2016 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương (Phòng 207). Địa chỉ: Lô 300, đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
11. Thời gian, địa điểm tổ chức sơ tuyển và thi tuyển
- Thời gian, địa điểm tổ chức sơ tuyển: dự kiến từ ngày 26/10/2016 đến ngày 31/10/2016, tại: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương.
- Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển: dự kiến trong tháng 11/2016 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo tại Giấy báo dự thi), tại: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương hoặc địa điểm do Hội đồng thi tuyển công chức của VKSND tối cao hoặc VKSND tỉnh khác tổ chức thi tuyển.
Để biết các thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương. Điện thoại: (0320).3844542./.
 
 Nơi nhận:
- Web VKSND tối cao;
- Web VKSND tỉnh;
- Lưu: VT, HS
 
VIỆN TRƯỞNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Văn Quang
 
 
 
TÌM KIẾM