CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Phú Thọ – Hải Dương – Hà Tĩnh – Quảng Nam – Quảng Ninh

27/01/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 27/1/2021 gồm những nội dung chính sau: VKSND tỉnh Phú Thọ triển khai, hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ tin năm 2021; Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn phòng năm 2021; VKSND thành phố Hạ Long tham gia chương trình tình nguyện mùa đông…

VKSND tỉnh Phú Thọ: Ngày 26/01/2021, VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai, hướng dẫn các đơn vị thực hiện biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự và công tác thống kê - công nghệ thông tin năm 2021.

Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp triển khai, hướng dẫn nhiệm vụ năm 2021

Tại Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng tổng hợp đã triển khai, hướng dẫn việc thực hiện biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự của ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các nội dung của hướng dẫn như: Thời hạn, phương thức gửi và cách thức tính thống kê.

Để phát huy kết quả đạt được tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin năm 2021, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị cần tập trung làm tốt một số nội dung như sau:

Đối với công tác thống kê: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ báo cáo, thống kê và nâng cao hơn nữa chất lượng các loại báo cáo, thống kê của Ngành. Phát huy tốt vai trò của Trưởng Ban chỉ đạo và Tổ trưởng Tổ giúp việc thống kê hình sự liên ngành; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên ngành cùng cấp trong hoạt động lập, đối chiếu và gửi báo cáo thống kê hình sự.

Đối với công nghệ thông tin: VKS 2 cấp tích cực, chủ động đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và hoạt động nghiệp vụ để nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của VKSND tỉnh Phú Thọ. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp, bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo độ liên thông, kết nối an toàn, ổn định.Tiếp tục sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý chỉ đạo, điều hành và phần mềm Thư điện tử của Ngành. Đảm bảo 100% các thông tin của vụ án, vụ, việc, hồ sơ cán bộ được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác vào các hệ thống phần mềm theo quy định. Tăng cường việc thực hiện số hóa hồ sơ vụ án hình sự, dân sự, nhất là việc sử dụng số hóa hồ sơ tại các phiên tòa.

VKSND tỉnh Hải Dương: Ngày 26/01/2021, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn phòng năm 2021.

Đồng chí Phạm Văn Quang,
Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Khoa, Phó Chánh Văn phòng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác văn phòng năm 2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được trên các mặt công tác, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm 2020 và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm đơn vị cần tập trung thực hiện trong năm 2021. Đó là: Chủ động tham mưu cho lãnh đạo Viện về các biện pháp đổi mới trong công tác quản lý, điều hành và thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra của lãnh đạo đơn vị đối với công chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo phải gương mẫu, công bằng; công chức phải tận tụy, trung thực, chú trọng việc tự học, tự rèn luyện để nâng cao chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh: Ngày 25/01/2021, Cụm thi đua số 4 ngành Kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020, triển khai công tác năm 2021.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đức, Viện trưởng VKSND thành phố Hà Tĩnh thay mặt Cụm thi đua báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2020. Theo đó, cả 4 đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Ngành và địa phương giao phó. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng, trong năm 2020, Cụm thi đua số 4 có 1 đơn vị được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 đơn vị được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, 1 đơn vị được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; ngoài ra, có 11 Bằng khen và 29 Giấy khen được trao tặng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trên cơ sở tiến hành thảo luận, trao đổi những cách làm hiệu quả và bàn phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong công tác thi đua cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ năm 2021, các đơn vị trong Cụm thống nhất ký kết Giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh biểu dương những thành tích đã đạt được của Cụm thi đua số 4 trong năm 2020. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đoàn kết, đổi mới hoạt động thi đua khen thưởng; quan tâm cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021.

VKSND tỉnh Quảng Nam: Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, ngày 26/01/2021, tại Hội trường UBND xã Cà Dy, huyện Nam Giang đã diễn ra buổi Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác kết nghĩa giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, VKSND tỉnh Quảng Nam với UBND xã Cà Dy.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những kết quả mà nhân dân xã Cà Dy đã đạt được trong những năm qua. Tuy nhiên, do đặc thù là xã miền núi, địa bàn rộng, đa số là đồng bào người Cơ Tu, khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật còn hạn chế nên vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống, hộ nghèo chiếm tỉ lệ 53,26%. Do vậy, Đồng chí mong muốn thông qua hoạt động kết nghĩa này nhằm mục đích giúp xã giảm nghèo một cách bền vững, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức của xã Cà Dy, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Toàn cảnh Lễ ký quy chế phối hợp 

Nội dung chương trình phối hợp thực hiện công tác kết nghĩa với xã Cà Dy, giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm: Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn về nhà ở; hỗ trợ phương tiện sinh kế, an sinh xã hội giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, xây dựng các kế hoạch, tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị xã; tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức của xã.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và VKSND tỉnh Quảng Nam đã tặng 162 suất quà tết Tân Sửu cho chính quyền và nhân dân xã Cà Dy với tổng số tiền là 162.000.000 đồng và hỗ trợ 2 hộ gia đình xây dựng nhà Đại đoàn kết, mỗi nhà 40.000.000 đồng.

VKSND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Vừa qua, VKSND thành phố Hạ Long đã phối hợp với Cụm đoàn số 2 - Thành đoàn Hạ Long tổ chức thành công chuỗi hoạt động tình nguyện mùa đông năm 2021 tại xã Đồng Sơn, thành phố Hạ Long.

Đoàn viên Liên chi đoàn chụp ảnh lưu niệm

Chi đoàn VKSND thành phố cùng Cụm đoàn số 2 đã thực hiện hoạt động trồng mới 300 cây hoa mẫu đơn tạo thành hàng rào hoa trên 100 mét lối vào Nhà văn hóa thôn Phù Liễn, xã Đồng Sơn, góp phần giúp Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn “Nhà văn hóa kiểu mẫu” – một trong các tiêu chí về đích nông thôn mới. Số hoa mẫu đơn với tổng trị giá 7.000.000 đồng được Công đoàn VKSND thành phố Hạ Long hỗ trợ.

Cũng tại Nhà văn hóa thôn Phù Liễn, Chi đoàn VKSND thành phố Hạ Long phối hợp với trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh và Cụm đoàn số 2 thực hiện chương trình khám, cấp phát 500 đơn vị thuốc tổng trị giá 15.000.000 đồng cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tiếp đó, Đoàn tình nguyện đã cùng di chuyển đến điểm Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đồng Sơn để trao tặng 60 chiếc chăn bông cho học sinh nội trú để hỗ trợ các em vượt qua mùa đông giá rét tại vùng cao. Đồng thời, Đoàn cũng trao tặng 20 suất quà và quần áo ấm cho 20 trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để khích lệ các em vươn lên trong học tập.

Đây là một chuỗi những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang đến nhiều lợi ích cho cộng đồng, thể hiện tính năng động, tiền phong, xung kích của Chi đoàn VKSND thành phố Hạ Long nói riêng và tuổi trẻ thành phố Hạ Long nói chung, tích cực hưởng ứng Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

HQ (tổng hợp)
Tìm kiếm