CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ

29/08/2008
Cỡ chữ:   Tương phản
Thực hiện Chỉ thị số 58/CT-TW của Bộ Chính trị về công nghệ thông tin, chủ trương của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm hội họp. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Viện kiểm sát địa phương tại năm điểm cầu về sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tiến sỹ Dương Thanh Biểu, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác liên quan đến thống kê, tổng hợp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện kiểm sát địa phương gồm bốn điểm cầu là: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Khánh Hoà và thành phố Cần Thơ có sự tham dự của Lãnh đạo, Trưởng phòng nghiệp vụ và một số Viện kiểm sát quận, huyện.
HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN
VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ
 
 
(Phó Viện trưởng Dương Thanh Biểu chủ trì Hội nghị)
 
Thực hiện Chỉ thị số 58/CT-TW của Bộ Chính trị về công nghệ thông tin, chủ trương của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm hội họp. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Viện kiểm sát địa phương tại năm điểm cầu về sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tiến sỹ Dương Thanh Biểu, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác liên quan đến thống kê, tổng hợp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện kiểm sát địa phương gồm bốn điểm cầu là: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Khánh Hoà và thành phố Cần Thơ có sự tham dự của Lãnh đạo, Trưởng phòng nghiệp vụ và một số Viện kiểm sát quận, huyện.
Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/2007/CT-VKSTC-TKTP, ngày 22/11/2007 về nâng cao chất lượng công tác thống kê và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 02/KH-VKSTC-TKTP, ngày 10/01/2008 về sơ kết thực hiện biểu mẫu thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thời gian qua Viện kiểm sát các cấp đã triển khai sơ kết đánh giá ưu điểm và tồn tại của hệ thống biểu mẫu thống kê hiện hành; qua đó đề xuất nội dung, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống biểu mẫu thống kê cho phù hợp với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm sát trong tình hình mới, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Tại Hội nghị này, các đại biểu tập trung thảo luận về các chỉ tiêu thống kê; về trình tự, nội dung các chỉ tiêu cần thu thập; việc sắp xếp dòng, cột, mục cho phù hợp với từng giai đoạn tố tụng... Bốn Viện kiểm sát dự Hội nghị đều chuẩn bị kỹ nội dung thảo luận, góp ý kiến vào biểu mẫu thống kê, các ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung để thống kê phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra; kiểm sát xét xử; kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính - kinh tế - lao động; kiểm sát thi hành án; kiểm sát việc giam giữ, cải tạo….
 
 
(Toàn cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến ngành kiểm sát nhân dân tại đầu cầu Viện kiểm sát nhân dân Tối cao - Hà Nội)
 
Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Dương Thanh Biểu đánh giá cao kết quả của công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 58 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Phó Viện trưởng hoan nghênh các ý kiến phát biểu tại các điểm cầu trực tuyến ngắn gọn, có chất lượng góp ý việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống biểu mẫu thống kê trong ngành kiểm sát nhân dân. Phó Viện trưởng Dương Thanh Biểu chỉ đạo Cục Thống kê tội phạm tiếp thu, nghiên cứu ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị giao ban để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống biểu mẫu thống kê để thực hiện thống nhất từ 01/01/2009 trong ngành Kiểm sát nhân dân. Phó Viện trưởng lưu ý: Viện kiểm sát nhân dân tối cao sớm nghiên cứu xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin về hệ thống biểu mẫu thống kê của Ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả và thuận lợi trong ứng dụng, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp. Đồng chí Phó Viện trưởng biểu dương các đơn vị tham mưu: Cục Thống kê tội phạm, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt nội dung và kỹ thuật Hội nghị giao ban trực tuyến. Phát huy kết quả tại buổi thử nghiệm này, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục phối hợp phục vụ thành công các Hội nghị của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian tiếp theo.
Tin và ảnh: Ban Biên tập
Tìm kiếm