CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRẦN QUỐC VƯỢNG TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC BỔ NHIỆM ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THỦY KHIÊM GIỮ CHỨC VỤ PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

04/09/2008
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 03/9/2008, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức buổi gặp mặt, trao Quyết định số 1176/QĐ-CTN, ngày 29/8/2008 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm giữ chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự buổi gặp mặt và trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm. Các đồng chí Phó Viện trưởng: Dương Thanh Biểu, Khuất Văn Nga, Hoàng Nghĩa Mai, Trần Phước Tới và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng dự
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRẦN QUỐC VƯỢNG TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC BỔ NHIỆM
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THỦY KHIÊM GIỮ CHỨC VỤ PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
 
(Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm phát biểu
 đón nhận Quyết định của Chủ tịch nước)
 
Ngày 03/9/2008, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức buổi gặp mặt, trao Quyết định số 1176/QĐ-CTN, ngày 29/8/2008 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm giữ chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và giữ chức vụ  Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự buổi gặp mặt và trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm. Các đồng chí Phó Viện trưởng: Dương Thanh Biểu, Khuất Văn Nga, Hoàng Nghĩa Mai, Trần Phước Tới và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng dự.
Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm là Đại biểu Quốc hội khoá XII, Tỉnh uỷ viên tỉnh Long An; từng giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Viện trưởng Trần Quốc Vượng chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với ngành Kiểm sát nhân dân, tăng cường Lãnh đạo nữ cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí Viện trưởng tin tưởng ở cương vị mới, với trình độ, kinh nghiệm quản lý và nghiệp vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm cám ơn Viện trưởng Trần Quốc Vượng, các đồng chí Phó Viện trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chia vui với đồng chí. Trong không khí thân mật, Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm hứa tiếp tục vươn lên hoàn thành nhiệm vụ; phấn đấu cùng tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh.
Tin và ảnh: Ban Biên tập
 
 
Tìm kiếm