CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hỏi đáp trực tuyến

Chia di sản thừa kế

Người gửi: Thư Vũ

Anh Đạt và chị Cúc kết hôn năm 1993, có hai con gái là Châu sinh năm 1994 và Ngọc sinh năm 2002. Năm 2013, Đạt đi tu nghiệp ở Nhật Bản và chung sống như vợ chồng với Loan, hai người đã có 01 con chung là Minh sinh năm 2014. Tháng 12/2017, Đạt về nước và yêu cầu chị Cúc ly hôn, Toà án đã thụ lý đơn.

Ngày 08/01/2018, Đạt bị nhồi máu cơ tim, trước khi chết Đạt di chúc để lại cho Loan, Minh mỗi người 01 phần đều nhau. Loan đến đòi chia di sản thừa kế của anh Đạt nhưng gia đình anh Đạt không đồng ý. Vì vậy Loan làm đơn kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.

Đạt và Loan cùng kinh doanh có khối tài sản chung là 2,5 tỷ đồng.

Tài sản chung của Đạt và Cúc là 880 triệu đồng. Tiền mai táng Đạt hết 120 triệu đồng.

Vậy di sản của Đạt sẽ được chia như thế nào.

Câu trả lời

Câu hỏi không rõ về việc anh Đạt chết ngày nào? Di chúc của anh Đạt lập khi nào? Có hợp pháp không? Phần tài sản chung theo phần của anh Đạt và chị Loan là bao nhiêu? Cháu Châu có khả năng lao động hay không? bố mẹ anh Đạt còn sống hay đã chết?

Nên trong trường hợp này chúng ta giả thiết anh Đạt chết tháng 01 năm 2018, di chúc của anh Đạt lập tháng 01 năm 2018 là hợp pháp và anh Đạt định đoạt toàn bộ tài sản của anh Đạt trong di chúc, phần tài sản chung theo phần của anh Đạt và chị Loan mỗi người 50%, cháu Châu có khả năng lao động, bố mẹ anh Đạt đã chết trước anh Đạt. Chị Cúc không từ chối nhận di sản và không thuộc trường hợp không có quyền hưởng di sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015.

Anh Đạt và chị Cúc kết hôn năm 1993 là vợ chồng hợp pháp. Anh Đạt chung sống như vợ chồng với Loan, nên anh Đạt và chị Loan không phải là vợ chồng. Do đó phần tài sản của anh Đạt trong khối tài sản chung với chị Loan, là tài sản anh Đạt tạo ra trong thời kỳ hôn nhân của anh Đạt và chị Cúc. Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, phần tài sản này là tài sản chung của anh Đạt và chị Cúc. Như vậy, giá trị tài sản chung của anh Đạt, chị Cúc là: 880.000.000đ +(2.500.000.000đ : 2) = 2.130.000.000đ. Di sản của anh Đạt để lại là phần tài sản của anh Đạt có được sau khi đã trừ các chi phí (tiền mai táng phí) theo quy định tại Điều 658 Bộ luật Dân sự 2015 là: (2.130.000.000đ : 2) - 120.000.000đ = 945.000.000đ.

Di chúc của anh Đạt lập tháng 01 năm 2018, để lại di sản cho chị Loan và cháu Minh. Tuy nhiên, khi anh Đạt lập di chúc và anh Đạt chết, cháu Ngọc sinh năm 2002, theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015, cháu Ngọc là người chưa thành niên. Theo quy định tại khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 chị Cúc và cháu Ngọc sẽ được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Do đó, chị Cúc và cháu Ngọc sẽ được hưởng 2/3 của suất thừa kế nếu chia theo luật.

Hàng thừa kế của anh Đạt là chị Cúc, cháu Châu, cháu Ngọc và cháu Minh. Di sản của anh Đạt nếu chia theo luật, mỗi thừa kế sẽ được hưởng là 945.000.000đ : 4 = 236.250.000đ. Chị Cúc và cháu Ngọc mỗi người sẽ được hưởng là: 236.250.000đ x 2/3 = 157.500.000đ. Di sản của anh Đạt còn lại để chia theo di chúc là: 945.000.000₫ – (157.500.000đ x 2) = 630.000.000đ. Chị Loan và cháu Minh mỗi người sẽ được hưởng di sản theo di chúc là: 630.000.000đ : 2 = 315.000.000đ.

Câu trả lời có tính chất tham khảo!

BBT