CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

STT Câu hỏi Lĩnh vực Câu trả lời
21 Chia thừa kế Đất đai
22 Dân sự Dân sự
23 Bị can Hình sự
24 Hình sự Hình sự
25 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dân sự
26 Chia tài sản ly hôn Dân sự
27 Sử dụng Bằng tốt nghiệp giả Hình sự
28 Xóa án tích Các lĩnh vực khác
29 Chia tài sản chung trong hôn nhân Hôn nhân gia đình
30 Truy cứu trách nhiệm hình sự Hình sự