CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 14

15/11/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 15/11/2023, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 (mở rộng). Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng. Cùng dự có đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao; các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao 1, 2, 3; cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc VKSND tối cao…

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo
và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến các điểm cầu: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao trình bày báo cáo đề dẫn trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 14 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đảng ủy VKSND tối cao bám sát các quy định của Đảng, chỉ đạo của Bí thư Bán cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Kết quả 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết (chương trình) nhiệm vụ công tác trọng tâm và Chương trình kiểm tra, giám sát cấp ủy năm 2023. Đồng thời, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các vấn đề: Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023; về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; về công tác tuyên giáo, công tác cán bộ; về công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của đất nước; sơ kết thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Khối và các chương trình hành động chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ; thực hiện nghiêm các quy định và hoàn thành, vượt chỉ tiêu của Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023-2028; về lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể hoạt động theo Luật định và Điều lệ; về thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động công tác đảng...

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy VKSND tối cao đã phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, học tập và thực hiện các văn bản của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Ngành; phòng chống tham nhũng; phối hợp ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát. Ban hành báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và 141 văn bản kèm theo của Đảng ủy triển khai Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để báo cáo Đoàn kiểm tra số 891 của Ban Bí thư.

Phối hợp với Ban cán sự đảng VKSND tối cao xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức VKS các cấp. Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản về công tác tổ chức cán bộ; tham gia triển khai các kế hoạch thi tuyển công chức, thi tuyển Kiểm sát viên, Điều tra viên. Đảng ủy tham gia xây dựng, góp ý các đề án, quy định quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Về kết quả công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng kế hoạch và tổ chức các Hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng do Trung ương quán triệt, triển khai; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Đạt kết quả tốt trong quán triệt và triển khai về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực hiện đồng bộ quy định về trách nhiệm nêu gương. Thực hiện sinh hoạt chi bộ theo kế hoạch đã đề ra, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được đẩy mạnh, cấp ủy các cấp đã tạo điều kiện, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tại phần thảo luận do đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao điều hành, đại diện các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ VKSND tối cao đã góp ý, bổ sung một số nội dung vào dự thảo báo cáo công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2023; dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV của Đảng ủy và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; phân tích, làm rõ những mặt đã làm được, những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại từng Đảng bộ, Chi bộ và đề xuất giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời giúp Đảng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao
trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy VKSND tối cao trong 9 tháng đầu năm 2023. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị phải đề cao tính nêu gương, có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy đổi mới và tầm nhìn sâu rộng, đồng thời nhận thức sâu sắc về những điều đảng viên không được làm bên cạnh những điều đảng viên phải làm.

Toàn cảnh Hội nghị  

Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao cũng đề cập đến mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong đó Đảng uỷ có vai trò, nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng Ngành, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu trong thời gian tới, Đảng uỷ cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban cán sự đảng VKSND tối cao tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tự đào tạo; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; thực hiện thường xuyên, kịp thời công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát các cấp nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị thông báo nhanh Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Công tác cán bộ; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cảm ơn đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đã quán triệt tới Đảng bộ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; đây là những nội dung rất quan trọng, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành cũng như đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến thay mặt Đảng ủy tiếp thu toàn bộ chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; Đảng ủy VKSND tối cao sẽ thể chế hóa vào các văn bản, hoạt động trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TL
Tìm kiếm