CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội họp phiên thứ Nhất

16/04/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 16/4/2021, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì phiên họp thứ Nhất của Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Tham dự phiên họp có các thành viên thuộc Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến,
Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, đồng chí Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nêu các bước kiện toàn và kết quả kiện toàn Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; quy định của pháp luật về tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng trường; quy trình bầu, công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường. Tiếp đó, các thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã bầu đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng, trách nhiệm, nhiệm vụ của Hội đồng Trường; việc kiện toàn Hội đồng Trường góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong giai đoạn mới. Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực  VKSND tối cao chỉ đạo Hội đồng Trường khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên; phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
TL
Tìm kiếm