CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Diễn đàn Nghiên cứu tư pháp

16/04/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 15/4/2024, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Diễn đàn Nghiên cứu tư pháp với chủ đề “Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trong bối cảnh hiện nay”.

Dự và chủ trì khai mạc, phiên toàn thể của Diễn đàn có Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao; Giáo sư, Tiến sĩ Võ Khánh Vinh, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14, VKSND tối cao
phát biểu tại Diễn đàn

Tham dự Diễn đàn có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao và một số đơn vị ngoài ngành Kiểm sát nhân dân; đại diện Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội, VKSND Thành phố Hà Nội; các chuyên gia và các nhà khoa học; tập thể Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các phòng, khoa và các học viên, sinh viên thuộc Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
phát biểu khai mạc Diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cho biết, ngày 09/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Có thể khẳng định, đây là lần đầu tiên, Đảng ta ban hành một Nghị quyết chuyên đề của Trung ương về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có rất nhiều nội dung, yêu cầu mới, quan trọng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp cùng với hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước. Điều này đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các cơ quan tư pháp phải tích cực nghiên cứu Nghị quyết để triển khai thực hiện trên thực tiễn.

Giáo sư, Tiến sĩ Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học
xã hội Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đào tạo và nghiên cứu
khoa học Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát biểu tại Diễn đàn
Toàn cảnh Diễn đàn

Là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; nghiên cứu khoa học; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học, dịch vụ pháp lý có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của ngành Kiểm sát nhân dân và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã và đang nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai những nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã xây dựng và tổ chức thực hiện Diễn đàn Nghiên cứu tư pháp. Diễn đàn là sự kiện khoa học thường niên, lớn nhất hằng năm của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Đại biểu tham dự Diễn đàn chụp ảnh lưu niệm

Việc tổ chức Diễn đàn Nghiên cứu tư pháp với chủ đề “Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trong bối cảnh hiện nay” cũng là cơ hội để Nhà trường cùng với các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân, các Bộ, ban, ngành hữu quan có liên quan và các nhà khoa học cùng thảo luận, trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học chuyên ngành, đa ngành, liên ngành trong lĩnh vực pháp luật, nhất là trong lĩnh vực tư pháp, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân…

Tiếp đó, dưới sự chủ trì, điều hành của Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Chi,Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao; Giáo sư, Tiến sĩ Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phiên toàn thể của Diễn đàn đã diễn ra. Các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày các chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của cải cách tư pháp ở nước ta trong giai đoạn mới; tổ chức và hoạt động của VKSND trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; chức năng, thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ quyền con người trong hoạt động tư pháp theo Luật nhân quyền quốc tế và những yêu cầu đặt ra với việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay…

Thanh Huyền – Trúc Diệp
Tìm kiếm