CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hỏi đáp trực tuyến

Chia tài sản

Người gửi: Hải

Bố tôi kết hôn với người vợ đầu và sinh 1 người con gái năm 1975. Sau đó, người vợ đầu mất và bố tôi lấy mẹ tôi và sinh được 2 người con. Năm 1990, người con của vợ đầu bỏ nhà ra đi biệt tăm tích 30 năm nay.

Năm 2018, bố mẹ tôi đã sang tên hết lại đất cho tôi và đã ra sổ hồng.

Năm 2022, bố tôi mất, hiện đã mất được 01 năm rồi.

Sau 30 năm mất tích thì giờ người con đầu xuất hiện, vậy tôi có phải chia tài sản cho người con đầu không. Nếu phải chia thì chia như thế nào?

Câu trả lời

Bạn không nói rõ đất mà năm 2018, bố mẹ bạn sang tên cho bạn có nguồn gốc từ đâu? Trên đất có tài sản gì không? Tài sản trên đất do ai tạo lập? Việc sang tên cho bạn có hợp pháp không? Người vợ đầu của bố bạn chết năm nào?

Trường hợp đất mà năm 2018, bố mẹ bạn sang tên cho bạn có nguồn gốc là của bố, mẹ bạn tạo lập, trên đất cũng có tài sản do bố mẹ bạn tạo lập, thì tài sản trên là của bố, mẹ bạn. Nếu việc sang tên từ bố mẹ bạn sang cho bạn là hợp pháp và bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đó là tài sản của bạn. Bạn không phải chia tài sản trên cho người con của người vợ đầu với bố bạn.

Nếu việc sang tên từ bố mẹ bạn sang cho bạn là không hợp pháp thì mặc dù bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn vẫn phải chia phần di sản của bố bạn cho người con của người vợ đầu của bố bạn và những người có quyền hưởng thừa kế của bố bạn, trong trường hợp những người này có yêu cầu khởi kiện chia di sản thừa kế của bố bạn và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bạn.

Trường hợp đất mà năm 2018, bố mẹ bạn sang tên cho bạn có nguồn gốc là của bố bạn và người vợ đầu tạo lập, trên đất cũng có nhà do bố bạn và người vợ đầu tạo lập và người vợ đầu chết trước năm 1990, thì di sản đó là của bố bạn và người vợ đầu của bố bạn. Mẹ bạn và bạn có công quản lý, giữ gìn di sản. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015, thì thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của người vợ đầu của bố bạn đã hết (nếu các bên có yêu cầu áp dụng thời hiệu theo quy định tại Điều 149 Bộ luật Dân sự năm 2015). Di sản của người vợ đầu thuộc về bố bạn theo khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015. Như vậy, toàn bộ nhà đất thuộc quyền sử dụng của bố bạn. Việc sang tên cho bạn sẽ được xem xét theo 02 trường hợp trên để xác định người con với người vợ đầu của bố bạn có được hưởng di sản thừa kế từ bố bạn không.

Câu trả lời có tính chất tham khảo!

BBT