CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tháng 02/2023

06/02/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 06/02/2023, Đảng ủy Văn phòng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 02/2023. Đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao
phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng   VKSND tối cao đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đảng ủy Văn phòng VKSND tối cao, gồm: Dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Đảng bộ VKSND tối cao; dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao năm 2023 và dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao đã tích cực nghiên cứu, góp ý kiến vào các văn kiện của Đảng ủy Văn phòng.

Với chủ đề năm 2023 là "Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả", đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao đề nghị Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao cùng toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng VKSND tối cao quyết tâm xây dựng Đảng bộ Văn phòng là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

TG
Tìm kiếm