CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hỏi đáp trực tuyến

Xét giảm tha tù trước thời hạn

Người gửi: Xuan Quyen Nguyen

Anh A chấp hành mức án phạt tù là 15 tháng. Vừa rồi 30/4/2023 đã được xét giảm và giảm được 2 tháng là còn tổng 13 tháng tù ở nửa thời điểm kết thúc án phạt là vào ngày 21/10/2023. Nhưng nếu đã được xét giảm của mốc 30/4/2023 thì mốc ngày 02/9/2023 anh A có được đủ điều kiện để xét giảm tha tù trước thời hạn không?

Câu trả lời

Căn cứ tại Điều 66 Bộ luật Hình sự 2015 và các văn bản hướng dẫn, người chấp hành án phạt tù được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện khi thỏa mãn điều kiện về thời gian thực tế đã chấp hành án trong các trường hợp sau:

- Người chấp hành án đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức phạt tù có thời hạn.

- Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn.

- Mốc thời gian để xác định thời gian thực tế đã chấp hành án phạt tù được tính đến ngày họp Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của trại giam, trại tạm giam, ngày họp xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân.

Như vậy, trong trường hợp anh A đã được xét giảm mốc 30/4/2023 mà đến ngày họp, xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt 02/9/2023, anh A đã chấp hành được ít nhất một phần hai mức phạt tù (mức hình phạt 15 tháng tù) hoặc ít nhất một phần ba mức phạt tù (trong các trường hợp anh A là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng) và đủ các điều kiện khác quy định tại Điều 66 Bộ luật hình sự 2015 thì anh A vẫn được xét tha tù trước thời hạn theo quy định.

Câu trả lời có tính chất tham khảo.

BBT