CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hỏi đáp trực tuyến

Thế chấp tài sản đảm bảo khoản vay cho bên thứ 3

Người gửi: Trần Đức Hoàn

Ông bà tôi dùng tài sản là quyền sử dụng đất ký hợp đồng thế chấp với Ngân hàng VP chi nhánh Ngô Quyền (Bên Ngân hàng) để đảm bảo cho khoản vay của người thứ 3 là công ty Tiến Đạt từ năm 2010, Ngân hàng VP chi nhánh Ngô Quyền đã ký 3 hợp đồng tín dụng với công ty Tiến Đạt trong năm 2011. Công ty Tiến Đạt đã trả nợ đủ. Năm 2012, Công ty Tiến Đạt lại ký 02 hợp đồng tín dụng với phòng giao dịch Nguyễn Biểu Chi nhánh Hà Nội cũng của ngân hàng VP mà không dược sự đồng ý của ông bà tôi. Sau đó giám đốc Công ty Tiến Đại không trả nợ và bỏ trốn. Ngân hàng VP khởi kiện ra Tòa, họ sử dụng chứng cứ là 2 hợp đồng tín dụng giữa Công ty Tiến Đạt vay tại phòng giao dịch Nguyễn Biểu và chi nhánh Hà Nội của ngân hàng VP để yêu cầu phát mãi tài sản của ông bà tôi. Xin hỏi, ông bà tôi có hay không nghĩa vụ đảm bảo cho việc cấp tín dụng của chi nhánh ngân hàng khác cho Công ty Tiến Đạt không phải chi nhánh ngân hàng đã ký hợp đồng thế chấp với ông bà tôi và không được sự đồng ý của ông bà tôi?

Câu trả lời

Câu 1: Ông bà tôi có hay không nghĩa vụ bảo đảm cho việc cấp tín dụng của chi nhánh ngân hàng khác cho Công ty Tiến Đạt không phải là chi nhánh ngân hàng đã ký hợp đồng thế chấp với ông bà tôi và không được sự đồng ý của ông bà tôi?

Trường hợp độc giả nêu lên chưa đủ cơ sở dữ liệu để trả lời câu hỏi này, vì thông thường 1 vụ án kinh doanh, thương mại nói chung, vụ án kinh doanh, thương mại về tranh chấp hợp đồng tín dụng nói riêng có rất nhiều trường hợp, tình huống phát sinh, phải có hồ sơ mới trả lời đầy đủ được.

Trong trường hợp này, mặc dù việc Công ty Tiến Đạt vay của Phòng Giao dịch Nguyễn Biểu, chi nhánh Hà Nội của VP bank năm 2012 tại 02 hợp đồng tín dụng không được sự đồng ý của ông bà độc giả, nhưng phải xem xét cụ thể phạm vi hợp đồng thế chấp đã ký kết trước đó chỉ bảo đảm cho nghĩa vụ của 03 hợp đồng tín dụng mà Công ty Tiến Đạt ký với VP bank chi nhánh Ngô Quyền hay bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của các chi nhánh tại VP bank và phải xem xét phạm vi về thời gian bảo đảm trước, trong hoặc sau khi ký các hợp đồng tín dụng và những chứng cứ, tài liệu khác có liên quan.

Câu 2: Hai hợp đồng tín dụng trên được xem là chúng cử để giải quyết tranh chấp hợp đồng tranh chấp giữa 3 bên?

02 Hợp đồng tín dụng được ký kết giữa Công ty Tiến Đạt và Phòng Giao dịch Nguyễn Biểu, chi nhánh Hà Nội của VP bank năm 2012 vẫn được xem là chứng cứ theo quy định tại Điều 93 BLTTDS năm 2015 để giải quyết tranh chấp, vì nó có liên quan đến nghĩa vụ của bên vay (Công ty Tiến Đạt) và việc xem xét phạm vi trách nhiệm của bên thế chấp.

Câu trả lời có tính chất tham khảo.

BBT